Have a question?
Message sent Close

ALDA122 Academic Literacy Development North-West University

Instructor
Sandra Watson
0
0 reviews
  • Description
  • Full Document
Blur-Preview

North-West University

ALDA122 Academic Literacy Development NWU

Part 1 of 63 – L1.1 Rekenaarkomponente 1.0 Points
Question 1 of 84
1.0 Points
Dui aan of die volgende stelling waar of vals is. / Indicate whether the following statement is true or false.
‘n Muis is ‘n voorbeeld van ‘n uitvoereenheid. / A mouse is an example of an output device.
True
False
Question 2 of 84
1.0 Points
Voltooi die volgende stelling deur die korrekte begrip of sinsdeel te kies. / Complete the following statement by choosing the correct concept or phrase.
Rekenaars kan die volgende doen ____. / Computers are capable of performing ____.
A.
verskillende bewerkings afhangende van die grootte van die rekenaar / many different operations depending upon the size of the computer
B.
invoer, rekenkundige, logiese, uitvoer en stoor bewerkings / input, arithmetic, logical, output, and storage operations
C.
slegs rekenkundige bewerkings / arithmetic operations only
D.
slegs rekenkundige en stoor bewerkings / arithmetic and storage operations only
Question 3 of 84
1.0 Points
Voltooi die volgende stelling deur die korrekte begrip of sinsdeel te kies. / Complete the following statement by choosing the correct concept or phrase.
‘n Algemene invoertoestel na ‘n rekenaar is ____. / A common input device to a computer is _____.
A.
‘n drukker / a printer
B.
‘n SVE / a CPU
C.
‘n sleutelbord / a keyboard
D.
hoofgeheue / main memory
Question 4 of 84
1.0 Points
Voltooi die volgende stelling deur die korrekte begrip of sinsdeel te kies. / Complete the following statement by choosing the correct concept or phrase.
‘n Kilogreep is gelyk aan ________. / A Kilobyte equals _______.
A.
10024 grepe / 10024 bytes
B.
1024 grepe / 1024 bytes
C.
1024 megagrepe / 1024 megabytes
D.
2024 gigagrepe / 2024 gigabytes
Question 5 of 84
1.0 Points
Sleutel die ontbrekende woord in onderstaande ruimte in. Jy kan hoofletters of kleinletters gebruik, maar die woord moet reg gespel wees! / Type the missing word in the space provided. The answer is not case sensitive, but you must use the correct spelling!
Waarvoor staan ROM? / What does ROM stand for?
Random Access Memory
Question 6 of 84
1.0 Points
Voltooi die volgende stelling deur die korrekte begrip of sinsdeel te kies. / Complete the following statement by choosing the correct concept or phrase.
Twee tipes eksterne stoorapparatuur wat meer dikwels by persoonlike rekenaars gebruik word is _____. / Two types of auxiliary storage devices more often used on personal computers are ____.
A.
sleutelborde en skandeerders / keyboards and scanners
B.
monitors en drukkers / monitors and printers
C.
beheereenhede en rekenkundige-logiese eenhede / control units and arithmetic logic units
D.
diskette en hardeskywe / stiffy disks and hard disks
Question 7 of 84
1.0 Points
Voltooi die volgende stelling deur die korrekte begrip of sinsdeel te kies. / Complete the following statement by choosing the correct concept or phrase.
Uitvoerapparate ____. / Output devices ____.
A.
bevat die elektroniese stroombane wat prosessering laat gebeur / contain the electronic circuits that cause processing to occur
B.
stel die informasie verkry vanaf prosessering beskikbaar vir gebruik / make the information resulting from processing available for use
C.
bestaan uit elektroniese komponente wat data stoor / consist of electronic components that store data
D.
maak dit moontlik om data, programme, instruksies en gebruikerreaksies in die rekenaar in te lees / allow data, programs, commands, and user responses to be entered into a computer

Preview

ALDA122 Academic Literacy Development North-West University

NOTE: Please check the details before purchasing the document.

error: