Have a question?
Message sent Close

Anatomie en Fysiologie Omgeving Hogeschool West-Vlaanderen

0
0 reviews
  • Description
  • Full Document
Blur-Preview

Hogeschool West-Vlaanderen

Anatomie en Fysiologie Omgeving Hogeschool West-Vlaanderen

INLEIDING
LEVENDE ORGANISMEN
BASALE FUNCTIES
1. Reactievermogen
a. Prikkelbaarheid
Organismen reageren op veranderingen in hun omgeving.
Bvb.: we trekken ons hand terug van een hete plaat
Vissen zwemmen weg als er teveel lawaai is of als er teveel beweging is in het
water
b. Aanpassingsvermogen
Organismen passen zich aan hun omgeving.
Bvb.: een dier heeft een dikkere vacht in de winter
Sommige vogels vertrekken in de winter naar warmere streken
2. Groei
a. Celdeling
Eencellige organismen groeien omdat de cel groter wordt.
Complexe organismen groeien omdat het aantal cellen toeneemt.
Bvb.: dieren en mensen zijn complexe organismen
b. Differentiatie
Tijdens de ontwikkeling van cellen specialiseren ze zich om bepaalde functies
te vervullen
3. Voortplanting
Om nieuwe generaties te ontwikkelen
4. Beweging
a. Inwendige beweging
Bvb.: transport van voedingstoffen, bloed of andere
b. Uitwendige beweging
Bvb.: voortbeweging
Deze 4 functies kunnen niet plaatsvinden zonder energie of ATP die wordt geleverd via
5. Stofwisseling of metabolisme
Een complexe chemische reactie om energie te leveren die nodig is voor het
reactievermogen, de groei, de voortplanting en de beweging.
O2 + voedingstoffen == ENERGIE ==> CO2 + afvalstoffen
2
DE VERSCHILLENDE ORGANISATIENIVEAUS
Chemisch niveau
(moleculen)
V
Celniveau
spiercellen/
V
Weefselniveau
hartspierweefsel
V
Orgaanniveau
hart
V
Orgaanstelselniveau
bloedvatenstelsel
V
Organismeniveau
mens
HET ORGAANSTELSEL
1. Huid
2. Beenderstelsel
3. Spierstelsel
4. Zenuwstelsel
5. Hormoonstelsel
6. Hart en bloedvaten
7. Lymfestelsel
8. Ademhalingsstelsel
9. Spijsverteringstelsel
10. Urinaire stelsel
11. Voortplantingsstelsel
3
HOMEOSTASE
Homeostase is het streven naar een intern evenwicht.
Bij homeostatische regulering is er meestal:
Een prikkel die opgenomen wordt door een receptor waarbij een besturingssysteem of
integratiecentrum die de informatie van het receptor ontvangt waarbij er een reactie zal
ontstaan door een effector.
Bvb.: het behouden van de temperatuur, ionen-concentratie, bloedsuikerspiegel,…
DE ANATOMISCHE POSITIE EN DE ANATOMISCHE GEBIEDEN
– Handen naast het lichaam
– Handpalmen naar voren
– Voeten bij elkaar

Preview

Anatomie en Fysiologie Omgeving Hogeschool West-Vlaanderen

NOTE: Please check the details before purchasing the document.

error: