Have a question?
Message sent Close

(Algemene psychologie) Algemene psychologie Hogeschool West-Vlaanderen

0
0 reviews
  • Description
  • Full Document
Blur-Preview

Hogeschool West-Vlaanderen

(Algemene psychologie) Algemene psychologie Hogeschool West-Vlaanderen

Ontwikkelingspsychologie
1. Algemeen
1.1 Wat is ontwikkeling?
Het is het veranderen v/e aanwezige structuur.
Zowel
Het verwerven van het verliezen v/e nieuwe mogelijkheden
bepaalde functie
Vb. reflexen bij de geboorte
1.2 Wat is psychologie?
Dit is een wetenschap die het innerlijk leven (denken, het voelen,…) en het gedrag v/
d mens bestudeert.
1.3 Ontstaan van ontwikkeling?(3)
1.3.1 De natuur (je aanleg)
– Aangeboren eigenschappen. (Erfelijk)
Vb. het kind trekt uiterlijk heel goed op de moeder.
manifest = direct observeerbaar / latent = nog onzichtbaar
1.3.2 Het milieu (je omgeving)
– Oefent invloed op uw ontwikkeling uit. (Sociaal)
Vb. de vrienden waarmee je omgaat.
1.3.3 De zelfbepaling
– De vrije keuze die je hebt / de eigen wil.
Alle 3 beïnvloeden ze elkaar, op bepaalde momenten kan 1 factor doorslaggevende
invloed hebben.
1.4 Stromingen binnen de ontwikkelingspsychologie
1. Psychodynamisch perspectief = onbewust
lOMoARcPSD|5960618
Vb. door vroegere fase/fout
2. Behaviorisme = leren door imiteren.
3. Cognitivisme = andere denkprocessen aanleren
4. Evolutionair of ethologisch = erfelijkheid
5. Contextueel of ecologisch = door de omgeving
Vb. anorexia patiënte
1. Door vroegere verweten te worden dat ze dik was.
2. Daardoor neemt ze ander gedrag aan.
3. Ze denkt op den duur, dat ze echt dik is, terwijl dit niet zo is.
4. In de familie zijn het allemaal iets dikkere familieleden.
5. Door de reclames te zien op tv, wil je eruit zien zoals de modellen.
1.5 Hoe omgaan met ontwikkeling?
1.5.1 Werken in de ‘zone v/d naaste ontwikkeling’: Vygotsky : afstand tussen
– Feitelijke ontwikkelingsniveau = probleemoplossend zonder hulp.
Vb. puzzelen
– Potentiële ontwikkelingsniveau = probleemoplossend onder begeleiding.
Vb. huiswerkbegeleiding toepassen
Zorgen voor haalbare doelen /
iedere kind op zijn eigen tempo.
1.5.2 Welbevinden en betrokkenheid
Basisbehoeften v/h kind Concentratie v/h kind,gedreven zijn door de act.
Ontwikkeling + beïnvloeden
1.6 De ontwikkelingsgebieden
– Fysieke (Lichamelijk)
– Motorische
lOMoARcPSD|5960618
– Tekenontwikkeling
– Perceptuele (Zintuiglijk)
– Cognitieve (Verstandelijk)
– Taalontwikkeling
– Schoolontwikkeling
– Spelontwikkeling
– Seksuele ontwikkeling
– Sociaal – emotionele ontwikkeling
– Morele (Besef)
– Persoonsontwikkeling
2. Het ongeboren kind, de geboorte en de pasgeborene
2.1 De lichamelijke ontwikkeling
Zygote = een bevruchte eicel
2.1.1 De germinale periode (3-4 weken)
– De eerste kiemen – placenta (moederkoek) ontwikkeld – navelstreng en
vruchtzak
2.1.2 De embryonale periode (5-10 weken)
– Embryo – Uiterlijk en innerlijk – lichaamsdelen en organen – kans miskraam
2.1.3 De foetale periode (11-40 weken)
– Foetus – functies ontwikkelen – bewegen
2.2 De psychische ontwikkeling
Reacties gaan gepaard met bewustzijn -> Vb. muziekbolletje is herkenbaar.
2.3 Zwanger met hindernissen
Miskraam Voor de 12ste week – late miskraam
16-24ste week
Buitenbaarmoederlijk zwangerschap Bevalling via eileider
Genetische ziekte Vb. mucoviscidose
Chromosomale afwijking Vb. syndroom van Down
2.3.1 Schadelijke omgevingsinvloeden
Ziekten Toxoplasmose / rode hond ( Blindheid)
Drugs en medicijnen XTC, antibiotica
Stralingen
Verkeerde voeding Rauw vlees

Preview

(Algemene psychologie) Algemene psychologie Hogeschool West-Vlaanderen

NOTE: Please check the details before purchasing the document.

error: