Have a question?
Message sent Close

Microeconomie Universitatea Valahia din Târgoviste

0
0 reviews
  • Description
  • Full Document
Blur-Preview

Universitatea Valahia din Târgoviste

Microeconomie Universitatea Valahia din Târgoviste

Seminar 3 – Determinarea costului de oportunitate. Frontiera posibilităţilor de producţie.
Deciziile pe care agenții economici le iau pornesc de la o bază comună, și anume, caracterul limitat
al resurselor și, respectiv, caracterul nelimitat al nevoilor, trebuințelor și dorințelor care se cer a fi satisfăcute
cu disponibilul de resurse. În aceste condiții, luarea unei decizii economice pentru a obține ”ceva” înseamnă
automat renunțarea la ”altceva”. Cu alte cuvinte, un anumit bun economic nu poate fi obținut fără un ”preț
plătit”, care consă în renunțarea la un alt bun.
Cazul Decizia economică Efectul deciziei economice
1 2
1 Producerea bunului X Renunțarea la producerea
bunului Y
2 Satisfacerea dorinței A Renunțarea la satisfacerea
dorinței B
3 Creșterea cantității bunului X,
în situația în care resursele
economice disponibile sunt
utilizate pentru producerea
bunurilor X și Y
Reducerea cantității obținute din
bunul Y
4 Creșterea gradului de satisfacere
a dorinței A, în cazul în care
venitul disponibil este folosit
pentru satisfacerea dorințelor A
și B
Reducerea gradului de
satisfacere a dorinței B
Sursa: Microeconomie, vol. I
În toate cele patru cazuri, fiecare efect reprezință costul economic real al alegerii (costul alternativ sau costul
de oportunitate). Acesta este un cost relativ, care măsoară ”câștigul” prin ”pierdere”, exprimă cantitatea
dintr-un bun la care se renunță, în schimbul obținerii unei unități dintr-un alt bun.
Astfel, în primul caz, cu un volum dat de resurse economice se puteau obține, de exemplu, 2X și 2Y. Prin
decizia de a obține 4X s-a renunțat la 2Y, ceea ce înseamnă că nivelul costului de oportunitate al unei unități
X este egal cu o unitate Y.
În cel de-al doilea caz, dacă un consumator cu 1000 de lei poate cumpăra 2 portocale A sau 4 banane și el
alege cea de-a doua variantă, costul de oportunitate al unei banane este egal cu ½ portocale, iar dacă alege
prima variantă, costul de oportunitate al unei portocale este egal cu 2 banane.
Costul de oportunitate reprezintă cea mai bună alternativă la care s-a renunțat în favoarea deciziei luate și
măsoară costul economic al alegerii.
Exemple: Un student trebuie să aleagă între a-și utiliza timpul disponibil (limitat) între a lucra pentru
seminarul de microeconomie sau pentru a se juca fotbal cu prietenii.
Un profesor are o sumă totală de 2.400 RON. Acesta trebuie să aleagă între a-și achiziționa un calculator
sau să renoveze locuința. Dacă alege să cumpere calculatorul, costul de oportunitate va fi reprezentat de
renovarea locuinței și viceversa.
O țară își poate folosi resursele existente la un moment dat pentru a produce bunuri industriale sau bunuri
agricole.
Formule: Cox=-ΔY/ΔX;
Coy=-ΔX/ΔY

Preview

Microeconomie Universitatea Valahia din Târgoviste

NOTE: Please check the details before purchasing the document.

error: